Sep 032011
 

Kumbaya

Someone’s laughing, Lord, kumbayah;
Someone’s laughing, Lord, kumbayah;
Someone’s laughing, Lord, kumbayah,
O Lord, kumbayah.

Someone’s crying, Lord, kumbayah;
Someone’s crying, Lord, kumbayah;
Someone’s crying, Lord, kumbayah;
O Lord, kumbayah.

Someone’s praying, Lord, kumbayah;
Someone’s praying, Lord, kumbayah;
Someone’s praying, Lord, kumbayah;
O Lord, kumbayah.

Someone’s singing, Lord, kumbayah;
Someone’s singing, Lord, kumbayah;
Someone’s singing, Lord, kumbayah;
O Lord, kumbayah.

The tune: Kumbayah in G(ish) PDF